Wellness v podání firem Lackfolie a Artonpro

V březnu roku 2012 byl dokončen interiér wellness zařízení v karlovarském Hotelu Thermal, který je jednou ze stěžejních ubytovacích kapacit ve městě zejména v období Mezinárodního Filomového Festivalu. Na realizaci se podílela stavební firma Artonpro s firmou Lackfolie, jejíž činností je výroba napínaných stropů.

Hotel Thermal slouží nejen k ubytování, ale zajišťuje v rámci pobytu také servis lázeňské léčby. V rámci investice tedy byla rozšířena stávající balneologie a byl zřízen nový wellness a fitness. Tím došlo k naplnění potřebné kapacity z hlediska lázeňských služeb a rozšíření o dnes již standardní nabídku.

Hlavním prostorem, který určuje celkové výtvarné řešení interiéru, je bazénová hala. Výtvarná koncepce bazénové haly je odvozena od klíčového objektu, kterým je nerezové těleso bazénu. Tomu je podřízena barevnost a povrchové provedení celého prostoru.

Výrazným prvkem v interiéru bazénu je strop, jenž byl sestaven pomocí technologie napínaných stropů. Je to způsob, jak podtrhnout efektnost celého prostoru pomocí kombinace vhodného druhu fólie s její barvou a stylem tvarování stropu. V Hotelu Thermal byla zvolena fólie Metalik Antracit, díky které dochází k působivému odrazu světla od vodní hladiny. Celý dojem je umocněn vlnitostí a sklonem podhledu. Na podlaze je dlažba z přírodního kamene (kvarcit), který zároveň zajišťuje protiskluznou úpravu. Na vyvýšenině vlevo od bazénu je zapuštěný bazének vířivky, na podélné stěně je odpočinková lavička. Protipól tělesu bazénu tvoří Kneippův chodník (v úrovni podlahy), jehož středem je prosklený tubus s vodopádem a květinovým sloupem. Vlevo od něj je fronta relaxačních lehátek.

Přestože byla stavba po technické stránce nelehkým úkolem, díky profesionalitě a zkušenostem obou firem byl dosažen očekávaný výsledek, což potvrzují početné kladné reakce zákazníků.